Servei de contenidors

Subministrem contenidors i etiquetes al seu taller per a la classificació dels residus i així garantim una millor gestió i valoració dels residus generats.