Compra-venda de materials fèrrics i metalls

Ferralla de qualsevol tipus
Materials no fèrrics com poden ser aluminis, coures, llautons, bronzes, etc.
Gestió de Bateries. Les recollim i les emmagatzemem temporalment i posteriorment són transferides per el seu reciclatge definitiu
Reciclatge de cable i mànega.