Recollida i gestió de residus

Oferim el servei de Recollida, transport i gestió dels diferents residus que pot generar la seva activitat empresarial.