Desballestament d’empreses

Desballestament d’empreses amb el personal i maquinària adequats, el transport i la gestió del residus generats i preparem els certificats necessaris.